Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата
(1 генерација 1998-2004)

фотографија 1 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 2 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 3 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 4 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 5 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 6 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 7 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 8 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 9 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 10 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 11 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 12 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 13 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 14 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 15 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 16 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 17 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 18 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 19 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 20 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 21 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 22 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 23 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 24 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 25 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 26 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 27 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 28 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 29 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 30 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 31 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 32 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 33 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 34 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 35 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 36 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 37 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 38 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 39 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 40 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 41 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 42 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 43 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 44 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 45 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 46 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 47 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 48 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 49 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 50 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 51 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 52 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 53 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 54 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 55 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 56 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 57 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 58 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 59 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 60 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 61 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 62 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 63 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 64 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 65 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 66 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 67 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 68 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 69 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 70 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 71 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 72 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 73 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 74 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 75 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 76 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 77 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 78 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 79 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 80 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 81 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 82 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 83 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 84 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 85 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 86 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 87 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 88 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 89 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 90 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 91 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 92 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 93 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 94 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 95 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 96 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 97 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 98 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 99 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 100 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 101 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 102 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 103 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 104 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 105 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 106 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 107 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 108 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 109 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 110 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)  
МаркаFord
МоделFocus
Генерација1 генерација 1998-2004
СериjaХечбек 5-врата

Оперативни показатељи:

Резервна снаге470-1340 km
Убрзање до 100 км/ч9.2-15 sec
Потрошња горива на ауто-путу за 100 км4.1-6.8 литар
Потрошња горива у граду за 100 км6.8-11.6 литар
Потрошња горива у мешовитом циклусу за 100 км5.1-8.7 литар
Врста горивабензин, дизел
Марка бензинаЕвро Премијум БМБ 95
Капацитет резервоара горива55 литар

Мотор:

Тип моторабензински (ото), дизел-мотор
Капацитет мотора1388-1989 cm3
Снага мотора75-131 hp
Тип убризгавањаинjeктор, комон рејл (common rail), директно убризгавање
Тип пухалаТурбо
Максимални обртни момент123-250 N*m
Окрети максималног обртног момента1800-4500 RPM
Окрети највеће снаги3800-6000 RPM
Аранжман цилиндровлиниjски
Број вентила по цилиндру4, 2
Број цилиндара4

Суспензиja (огибљење):

Предња суспензиjaнезависна суспезиja
Задња суспензиjaнезависна суспезиja, Полужна суспензиja, Мултилинк суспензија

Кочнице:

Предње кочницедиск кочнице
Задње кочницебубањ кочница, диск кочнице

Трансмисија и управљање:

Пречник круга окретања10.9 m
Тип мењачамануелни, аутоматски
Степен преноса5, 4
Погонпредњи

Каросерија:

Броj седишта5
Носивост414-478 kg
Међуосовинско растојање2615 mm
Точак задњи/предњи1484 / 1477 mm
Ширина1700 mm
Дужина4174 mm
Висина1440 mm
Пуна Маса1585-1720 kg
Тежина зупчаника1140-1265 kg
Капацитет пртљажника најмањи/највећи350-1210 литар

Да ли вам се свиђа ова веб страница? Молимо их поделите. Хвала вам!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Молим вас помозите пројекту: Хвала вам!

Модификација:

фотографија 1 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 2 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 3 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 4 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 5 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 6 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 7 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 8 Ауто Ford Focus кабриолет
кабриолет
фотографија 9 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 10 Ауто Ford Focus купе
купе
фотографија 11 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 12 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 13 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 14 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 15 Ауто Ford Focus кабриолет
кабриолет
фотографија 16 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 17 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 18 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 19 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 20 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 21 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 22 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 23 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 24 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 25 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 26 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 27 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 28 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 29 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 30 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 31 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
  

3M Car Care UA © 2019-2020 3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила
3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила