Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата
(2 генерација [редизаjн] 2008-2011)

фотографија 1 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 2 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 3 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 4 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 5 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 6 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 7 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 8 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 9 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 10 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 11 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 12 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 13 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 14 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 15 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 16 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 17 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 18 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 19 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 20 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 21 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 22 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 23 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 24 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 25 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 26 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 27 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 28 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 29 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 30 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 31 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 32 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 33 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 34 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 35 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 36 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 37 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 38 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 39 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 40 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 41 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 42 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 43 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 44 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 45 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 46 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 47 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 48 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 49 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 50 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 51 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 52 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 53 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 54 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 55 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 56 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 57 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 58 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 59 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 60 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 61 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 62 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 63 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 64 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 65 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 66 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 67 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 68 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 69 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 70 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 71 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 72 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 73 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 74 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 75 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 76 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 77 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 78 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 79 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 80 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 81 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 82 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 83 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 84 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 85 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 86 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 87 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 88 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 89 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 90 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 91 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 92 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 93 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 94 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 95 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 96 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 97 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 98 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 99 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 100 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 101 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 102 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 103 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 104 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 105 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 106 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 107 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 108 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)
фотографија 109 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011) фотографија 110 Ауто Ford Focus RS хечбек 3-врата (2 генерација [редизаjн] 2008 2011)  
МаркаFord
МоделFocus
Генерација2 генерација [редизаjн] 2008-2011
СериjaRS хечбек 3-врата

Оперативни показатељи:

Резервна снаге460-890 km
Убрзање до 100 км/ч5.9 sec
Потрошња горива на ауто-путу за 100 км7 литар
Потрошња горива у граду за 100 км13.4 литар
Потрошња горива у мешовитом циклусу за 100 км9.4 литар
Врста горивабензин
Марка бензинаЕвро Премијум БМБ 95
Екологични категоријеEURO IV
Капацитет резервоара горива62 литар

Мотор:

Тип моторабензински (ото)
Капацитет мотора2521 cm3
Снага мотора305 hp
Тип убризгавањадистрибуирано убризгавање
Тип пухалаТурбо
Доступност интеркулерапостоји
Максимални обртни момент440 N*m
Окрети максималног обртног момента2250-4500 RPM
Окрети највеће снаги6000-6500 RPM
Ход клипа93.2 mm
Аранжман цилиндровлиниjски
Пречник цилиндра83 mm
Број вентила по цилиндру4
Број цилиндара5

Суспензиja (огибљење):

Предња суспензиjaнезависна суспезиja, ролл бар
Задња суспензиjaнезависна суспезиja, ролл бар, Полужна суспензиja, Мултилинк суспензија

Кочнице:

Предње кочницедиск кочнице, вентилисане
Задње кочницедиск кочнице

Трансмисија и управљање:

Пречник круга окретања12.2 m
Тип мењачамануелни
Степен преноса6
Погонпредњи

Каросерија:

Броj седишта5
Носивост392 kg
Међуосовинско растојање2640 mm
Точак задњи/предњи1586 / 1587 mm
Ширина1842 mm
Дужина4402 mm
Висина1484 mm
Пуна Маса1860 kg
Тежина зупчаника1468 kg
Капацитет пртљажника најмањи/највећи385-1247 литар

Да ли вам се свиђа ова веб страница? Молимо их поделите. Хвала вам!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Молим вас помозите пројекту: Хвала вам!

Модификација:

фотографија 1 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 2 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 3 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 4 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 5 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 6 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 7 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 8 Ауто Ford Focus кабриолет
кабриолет
фотографија 9 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 10 Ауто Ford Focus купе
купе
фотографија 11 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 12 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 13 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 14 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 15 Ауто Ford Focus кабриолет
кабриолет
фотографија 16 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 17 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 18 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 19 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 20 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 21 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 22 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 23 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 24 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 25 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 26 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 27 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 28 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 29 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 30 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 31 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
  

3M Car Care UA © 2019-2020 3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила
3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила