Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата
(1 генерација 1998-2004)

фотографија 1 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 2 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 3 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 4 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 5 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 6 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 7 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 8 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 9 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 10 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 11 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 12 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 13 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 14 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 15 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 16 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 17 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 18 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 19 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 20 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 21 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 22 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 23 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 24 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 25 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 26 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 27 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 28 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 29 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 30 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 31 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 32 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 33 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 34 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 35 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 36 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 37 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 38 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 39 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 40 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 41 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 42 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 43 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 44 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 45 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 46 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 47 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 48 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 49 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 50 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 51 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 52 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 53 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 54 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 55 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 56 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 57 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 58 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 59 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 60 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 61 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 62 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 63 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 64 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 65 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 66 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 67 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 68 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 69 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 70 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 71 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 72 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 73 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 74 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 75 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 76 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 77 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 78 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 79 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 80 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 81 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 82 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 83 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 84 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 85 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 86 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 87 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 88 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 89 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 90 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 91 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 92 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 93 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 94 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 95 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 96 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 97 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 98 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 99 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 100 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 101 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 102 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 103 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 104 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 105 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 106 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 107 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 108 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)
фотографија 109 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004) фотографија 110 Ауто Ford Focus Hatchback (USA) хечбек 5-врата (1 генерација 1998 2004)  
МаркаFord
МоделFocus
Генерација1 генерација 1998-2004
СериjaHatchback (USA) хечбек 5-врата

Оперативни показатељи:

Резервна снаге450-830 km
Убрзање до 100 км/ч7-9 sec
Потрошња горива на ауто-путу за 100 км6-9 литар
Потрошња горива у граду за 100 км8-11 литар
Врста горивабензин
Марка бензинаАИ 92
Капацитет резервоара горива50 литар

Мотор:

Тип моторабензински (ото)
Капацитет мотора1988 cm3
Снага мотора110-172 hp
Тип убризгавањадистрибуирано убризгавање
Максимални обртни момент169-196 N*m
Окрети максималног обртног момента3750-5500 RPM
Окрети највеће снаги5000-7000 RPM
Ход клипа88 mm
Аранжман цилиндровлиниjски
Пречник цилиндра84 mm
Број вентила по цилиндру2, 4
Број цилиндара4

Суспензиja (огибљење):

Предња суспензиjaнезависна суспезиja, ролл бар, Опружна
Задња суспензиjaнезависна суспезиja, ролл бар, Полужна суспензиja, Мултилинк суспензија, Опружна

Кочнице:

Предње кочницедиск кочнице, вентилисане
Задње кочницедиск кочнице, бубањ кочница

Трансмисија и управљање:

Тип мењачамануелни
Степен преноса5, 6
Погонпредњи

Каросерија:

Броj седишта5
Међуосовинско растојање2616 mm
Точак задњи/предњи1491-1494 / 1486 mm
Ширина1699 mm
Дужина4270 mm
Висина1430 mm
Тежина зупчаника1190-1270 kg
Капацитет пртљажника најмањи/највећи527-527 литар

Да ли вам се свиђа ова веб страница? Молимо их поделите. Хвала вам!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Молим вас помозите пројекту: Хвала вам!

Модификација:

фотографија 1 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 2 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 3 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 4 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 5 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 6 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 7 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 8 Ауто Ford Focus кабриолет
кабриолет
фотографија 9 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 10 Ауто Ford Focus купе
купе
фотографија 11 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 12 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 13 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 14 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 15 Ауто Ford Focus кабриолет
кабриолет
фотографија 16 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 17 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 18 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 19 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 20 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 21 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 22 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 23 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 24 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 25 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 26 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 27 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 28 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 29 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 30 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 31 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
  

3M Car Care UA © 2019-2020 3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила
3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила