Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата
(1 генерација [редизаjн] 2001-2004)

фотографија 1 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 2 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 3 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 4 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 5 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 6 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 7 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 8 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 9 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 10 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 11 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 12 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 13 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 14 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 15 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 16 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 17 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 18 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 19 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 20 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 21 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 22 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 23 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 24 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 25 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 26 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 27 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 28 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 29 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 30 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 31 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 32 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 33 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 34 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 35 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 36 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 37 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 38 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 39 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 40 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 41 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 42 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 43 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 44 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 45 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 46 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 47 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 48 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 49 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 50 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 51 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 52 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 53 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 54 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 55 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 56 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 57 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 58 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 59 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 60 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 61 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 62 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 63 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 64 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 65 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 66 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 67 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 68 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 69 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 70 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 71 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 72 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 73 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 74 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 75 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 76 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 77 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 78 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 79 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 80 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 81 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 82 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 83 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 84 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 85 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 86 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 87 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 88 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 89 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 90 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 91 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 92 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 93 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 94 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 95 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 96 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 97 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 98 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 99 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 100 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 101 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 102 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 103 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 104 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 105 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 106 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 107 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 108 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)
фотографија 109 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004) фотографија 110 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (1 генерација [редизаjн] 2001 2004)  
МаркаFord
МоделFocus
Генерација1 генерација [редизаjн] 2001-2004
СериjaST хечбек 5-врата

Оперативни показатељи:

Резервна снаге440-760 km
Убрзање до 100 км/ч8.2 sec
Потрошња горива на ауто-путу за 100 км7.2 литар
Потрошња горива у граду за 100 км12.4 литар
Потрошња горива у мешовитом циклусу за 100 км9.1 литар
Врста горивабензин
Марка бензинаЕвро Премијум БМБ 95
Капацитет резервоара горива55 литар

Мотор:

Тип моторабензински (ото)
Капацитет мотора1988 cm3
Снага мотора173 hp
Тип убризгавањадистрибуирано убризгавање
Тип пухалаТурбо
Максимални обртни момент196 N*m
Окрети максималног обртног момента5500 RPM
Окрети највеће снаги7000 RPM
Ход клипа88 mm
Аранжман цилиндровлиниjски
Пречник цилиндра84.8 mm
Број вентила по цилиндру4
Број цилиндара4

Суспензиja (огибљење):

Предња суспензиjaнезависна суспезиja, Triangular Wishbone суспензиja
Задња суспензиjaнезависна суспезиja, ролл бар, Полужна суспензиja, Мултилинк суспензија, Опружна

Кочнице:

Предње кочницедиск кочнице, вентилисане
Задње кочницедиск кочнице

Трансмисија и управљање:

Тип мењачамануелни
Степен преноса6
Погонпредњи

Каросерија:

Броj седишта5
Међуосовинско растојање2615 mm
Точак задњи/предњи1494 / 1487 mm
Ширина1998 mm
Дужина4174 mm
Висина1486 mm
Тежина зупчаника1239 kg
Капацитет пртљажника најмањи/највећи350-350 литар

Да ли вам се свиђа ова веб страница? Молимо их поделите. Хвала вам!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Молим вас помозите пројекту: Хвала вам!

Модификација:

фотографија 1 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 2 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 3 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 4 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 5 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 6 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 7 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 8 Ауто Ford Focus кабриолет
кабриолет
фотографија 9 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 10 Ауто Ford Focus купе
купе
фотографија 11 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 12 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 13 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 14 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 15 Ауто Ford Focus кабриолет
кабриолет
фотографија 16 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 17 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 18 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 19 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 20 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 21 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 22 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 23 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 24 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 25 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 26 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 27 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 28 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 29 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 30 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 31 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
  

3M Car Care UA © 2019-2020 3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила
3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила