Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата
(3 генерација [редизаjн] 2014-2017)

фотографија 1 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 2 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 3 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 4 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 5 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 6 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 7 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 8 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 9 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 10 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 11 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 12 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 13 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 14 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 15 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 16 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 17 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 18 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 19 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 20 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 21 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 22 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 23 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 24 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 25 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 26 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 27 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 28 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 29 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 30 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 31 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 32 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 33 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 34 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 35 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 36 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 37 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 38 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 39 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 40 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 41 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 42 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 43 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 44 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 45 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 46 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 47 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 48 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 49 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 50 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 51 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 52 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 53 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 54 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 55 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 56 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 57 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 58 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 59 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 60 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 61 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 62 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 63 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 64 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 65 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 66 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 67 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 68 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 69 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 70 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 71 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 72 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 73 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 74 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 75 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 76 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 77 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 78 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 79 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 80 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 81 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 82 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 83 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 84 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 85 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 86 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 87 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 88 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 89 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 90 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 91 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 92 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 93 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 94 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 95 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 96 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 97 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 98 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 99 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 100 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 101 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 102 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 103 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 104 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 105 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 106 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 107 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 108 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)
фотографија 109 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017) фотографија 110 Ауто Ford Focus Хечбек 5-врата (3 генерација [редизаjн] 2014 2017)  
МаркаFord
МоделFocus
Генерација3 генерација [редизаjн] 2014-2017
СериjaХечбек 5-врата

Оперативни показатељи:

Убрзање до 100 км/ч9.2-14.9 sec
Потрошња горива у мешовитом циклусу за 100 км5.9-6.7 литар
Врста горивабензин
Марка бензинаЕвро Премијум БМБ 95
Екологични категоријеEURO VI, EURO V
Капацитет резервоара горива55 литар

Мотор:

Тип моторабензински (ото)
Капацитет мотора1499-1596 cm3
Снага мотора85-150 hp
Тип убризгавањадиректно убризгавање, дистрибуирано убризгавање
Тип пухалаТурбо
Доступност интеркулерапостоји
Максимални обртни момент141-240 N*m
Окрети максималног обртног момента1600-4500 RPM
Окрети највеће снаги6000-6300 RPM
Ход клипа76.5-81.4 mm
Аранжман цилиндровлиниjски
Пречник цилиндра79 mm
Број вентила по цилиндру4
Број цилиндара4

Суспензиja (огибљење):

Предња суспензиjaнезависна суспезиja, Опружна
Задња суспензиjaнезависна суспезиja, Полужна суспензиja, Мултилинк суспензија

Кочнице:

Предње кочницедиск кочнице, вентилисане
Задње кочницедиск кочнице

Трансмисија и управљање:

Тип мењачааутоматски, мануелни, роботизовани мењач
Степен преноса6, 5
Погонпредњи

Каросерија:

Броj седишта5
Међуосовинско растојање2648 mm
Клиренс120 mm
Точак задњи/предњи1544 / 1534 mm
Ширина1823 mm
Дужина4360 mm
Висина1492 mm
Тежина зупчаника1264 kg
Капацитет пртљажника најмањи/највећи316-316 литар

Да ли вам се свиђа ова веб страница? Молимо их поделите. Хвала вам!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Молим вас помозите пројекту: Хвала вам!

Модификација:

фотографија 1 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 2 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 3 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 4 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 5 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 6 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 7 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 8 Ауто Ford Focus кабриолет
кабриолет
фотографија 9 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 10 Ауто Ford Focus купе
купе
фотографија 11 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 12 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 13 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 14 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 15 Ауто Ford Focus кабриолет
кабриолет
фотографија 16 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 17 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 18 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 19 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 20 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 21 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 22 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 23 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 24 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 25 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 26 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 27 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 28 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 29 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 30 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 31 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
  

3M Car Care UA © 2019-2020 3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила
3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила