Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата
(2 генерација 2004-2008)

фотографија 1 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 2 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 3 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 4 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 5 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 6 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 7 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 8 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 9 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 10 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 11 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 12 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 13 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 14 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 15 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 16 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 17 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 18 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 19 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 20 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 21 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 22 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 23 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 24 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 25 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 26 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 27 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 28 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 29 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 30 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 31 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 32 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 33 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 34 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 35 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 36 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 37 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 38 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 39 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 40 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 41 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 42 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 43 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 44 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 45 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 46 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 47 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 48 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 49 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 50 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 51 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 52 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 53 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 54 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 55 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 56 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 57 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 58 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 59 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 60 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 61 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 62 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 63 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 64 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 65 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 66 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 67 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 68 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 69 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 70 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 71 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 72 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 73 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 74 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 75 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 76 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 77 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 78 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 79 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 80 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 81 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 82 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 83 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 84 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 85 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 86 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 87 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 88 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 89 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 90 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 91 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 92 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 93 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 94 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 95 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 96 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 97 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 98 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 99 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 100 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 101 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 102 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 103 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 104 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 105 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 106 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 107 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 108 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 109 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 110 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (2 генерација 2004 2008)  
МаркаFord
МоделFocus
Генерација2 генерација 2004-2008
СериjaST хечбек 5-врата

Оперативни показатељи:

Резервна снаге400-810 km
Убрзање до 100 км/ч6.8 sec
Потрошња горива на ауто-путу за 100 км6.8 литар
Потрошња горива у граду за 100 км13.8 литар
Потрошња горива у мешовитом циклусу за 100 км9.3 литар
Врста горивабензин
Марка бензинаЕвро Премијум БМБ 95
Екологични категоријеEURO IV
Капацитет резервоара горива55 литар

Мотор:

Тип моторабензински (ото)
Капацитет мотора2521 cm3
Снага мотора225 hp
Тип убризгавањадистрибуирано убризгавање
Тип пухалаТурбо
Доступност интеркулерапостоји
Максимални обртни момент320 N*m
Окрети максималног обртног момента1600-4000 RPM
Окрети највеће снаги6000 RPM
Ход клипа93.2 mm
Аранжман цилиндровлиниjски
Пречник цилиндра83 mm
Број вентила по цилиндру4
Број цилиндара5

Суспензиja (огибљење):

Предња суспензиjaнезависна суспезиja, ролл бар
Задња суспензиjaнезависна суспезиja, ролл бар, Полужна суспензиja, Мултилинк суспензија

Кочнице:

Предње кочницедиск кочнице, вентилисане
Задње кочницедиск кочнице

Трансмисија и управљање:

Пречник круга окретања11.68 m
Тип мењачамануелни
Степен преноса6
Погонпредњи

Каросерија:

Броj седишта5
Носивост453 kg
Међуосовинско растојање2640 mm
Точак задњи/предњи1535 / 1531 mm
Ширина1840 mm
Дужина4362 mm
Висина1497 mm
Пуна Маса1890 kg
Тежина зупчаника1437 kg
Капацитет пртљажника најмањи/највећи385-1247 литар

Да ли вам се свиђа ова веб страница? Молимо их поделите. Хвала вам!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Молим вас помозите пројекту: Хвала вам!

Модификација:

фотографија 1 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 2 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 3 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 4 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 5 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 6 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 7 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 8 Ауто Ford Focus кабриолет
кабриолет
фотографија 9 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 10 Ауто Ford Focus купе
купе
фотографија 11 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 12 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 13 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 14 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 15 Ауто Ford Focus кабриолет
кабриолет
фотографија 16 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 17 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 18 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 19 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 20 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 21 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 22 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 23 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 24 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 25 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 26 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 27 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 28 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 29 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 30 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 31 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
  

3M Car Care UA © 2019-2020 3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила
3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила