Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата
(2 генерација 2004-2008)

фотографија 1 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 2 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 3 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 4 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 5 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 6 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 7 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 8 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 9 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 10 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 11 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 12 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 13 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 14 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 15 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 16 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 17 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 18 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 19 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 20 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 21 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 22 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 23 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 24 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 25 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 26 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 27 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 28 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 29 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 30 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 31 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 32 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 33 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 34 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 35 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 36 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 37 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 38 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 39 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 40 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 41 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 42 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 43 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 44 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 45 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 46 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 47 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 48 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 49 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 50 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 51 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 52 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 53 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 54 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 55 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 56 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 57 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 58 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 59 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 60 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 61 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 62 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 63 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 64 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 65 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 66 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 67 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 68 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 69 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 70 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 71 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 72 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 73 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 74 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 75 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 76 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 77 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 78 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 79 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 80 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 81 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 82 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 83 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 84 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 85 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 86 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 87 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 88 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 89 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 90 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 91 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 92 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 93 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 94 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 95 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 96 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 97 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 98 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 99 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 100 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 101 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 102 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 103 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 104 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 105 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 106 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 107 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 108 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)
фотографија 109 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008) фотографија 110 Ауто Ford Focus WRC-S Edition хечбек 3-врата (2 генерација 2004 2008)  
МаркаFord
МоделFocus
Генерација2 генерација 2004-2008
СериjaWRC-S Edition хечбек 3-врата

Оперативни показатељи:

Резервна снаге720-1200 km
Убрзање до 100 км/ч9.3 sec
Потрошња горива на ауто-путу за 100 км4.4 литар
Потрошња горива у граду за 100 км7.4 литар
Потрошња горива у мешовитом циклусу за 100 км5.5 литар
Врста горивадизел
Екологични категоријеEURO IV
Капацитет резервоара горива53 литар

Мотор:

Тип моторадизел-мотор
Капацитет мотора1997 cm3
Снага мотора136 hp
Тип убризгавањакомон рејл (common rail)
Тип пухалаТурбо
Доступност интеркулерапостоји
Максимални обртни момент320 N*m
Окрети максималног обртног момента2000 RPM
Окрети највеће снаги4000 RPM
Ход клипа88 mm
Аранжман цилиндровлиниjски
Пречник цилиндра85 mm
Број вентила по цилиндру4
Број цилиндара4

Суспензиja (огибљење):

Предња суспензиjaнезависна суспезиja, ролл бар
Задња суспензиjaнезависна суспезиja, ролл бар, Полужна суспензиja, Мултилинк суспензија

Кочнице:

Предње кочницедиск кочнице, вентилисане
Задње кочницедиск кочнице

Трансмисија и управљање:

Пречник круга окретања11.68 m
Тип мењачамануелни
Степен преноса6
Погонпредњи

Каросерија:

Броj седишта5
Носивост558 kg
Међуосовинско растојање2640 mm
Точак задњи/предњи1535 / 1531 mm
Ширина1840 mm
Дужина4342 mm
Висина1497 mm
Пуна Маса1850 kg
Тежина зупчаника1292 kg
Капацитет пртљажника најмањи/највећи385-1247 литар
Дозволена маса3350 kg

Да ли вам се свиђа ова веб страница? Молимо их поделите. Хвала вам!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Молим вас помозите пројекту: Хвала вам!

Модификација:

фотографија 1 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 2 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 3 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 4 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 5 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 6 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 7 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 8 Ауто Ford Focus кабриолет
кабриолет
фотографија 9 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 10 Ауто Ford Focus купе
купе
фотографија 11 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 12 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 13 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 14 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 15 Ауто Ford Focus кабриолет
кабриолет
фотографија 16 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 17 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 18 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 19 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 20 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 21 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 22 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 23 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 24 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 25 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 26 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 27 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 28 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 29 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 30 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 31 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
  

3M Car Care UA © 2019-2020 3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила
3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила