Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата
(3 генерација 2011-2017)

фотографија 1 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 2 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 3 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 4 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 5 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 6 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 7 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 8 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 9 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 10 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 11 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 12 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 13 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 14 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 15 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 16 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 17 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 18 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 19 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 20 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 21 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 22 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 23 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 24 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 25 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 26 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 27 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 28 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 29 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 30 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 31 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 32 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 33 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 34 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 35 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 36 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 37 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 38 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 39 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 40 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 41 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 42 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 43 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 44 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 45 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 46 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 47 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 48 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 49 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 50 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 51 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 52 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 53 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 54 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 55 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 56 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 57 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 58 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 59 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 60 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 61 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 62 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 63 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 64 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 65 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 66 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 67 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 68 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 69 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 70 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 71 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 72 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 73 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 74 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 75 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 76 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 77 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 78 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 79 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 80 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 81 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 82 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 83 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 84 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 85 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 86 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 87 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 88 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 89 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 90 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 91 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 92 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 93 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 94 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 95 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 96 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 97 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 98 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 99 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 100 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 101 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 102 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 103 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 104 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 105 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 106 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 107 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 108 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 109 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 110 Ауто Ford Focus Electric хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)  
МаркаFord
МоделFocus
Генерација3 генерација 2011-2017
СериjaElectric хечбек 5-врата

Оперативни показатељи:

Убрзање до 100 км/ч11.4 sec
Потрошња горива на ауто-путу за 100 км2.4 литар
Потрошња горива у граду за 100 км2.1 литар
Потрошња горива у мешовитом циклусу за 100 км2.2 литар

Мотор:

Тип мотораелектрични
Снага мотора146 hp
Максимални обртни момент245 N*m

Суспензиja (огибљење):

Предња суспензиjaнезависна суспезиja, ролл бар
Задња суспензиjaнезависна суспезиja, ролл бар, Полужна суспензиja, Мултилинк суспензија

Кочнице:

Предње кочницедиск кочнице, вентилисане
Задње кочницедиск кочнице

Трансмисија и управљање:

Пречник круга окретања12.4 m
Тип мењачааутоматски
Степен преноса1
Погонпредњи

Каросерија:

Броj седишта5
Носивост434 kg
Међуосовинско растојање2649 mm
Точак задњи/предњи1537 / 1514 mm
Ширина1824 mm
Дужина4392 mm
Висина1478 mm
Пуна Маса2085 kg
Тежина зупчаника1651 kg
Капацитет пртљажника најмањи/највећи410-960 литар

Да ли вам се свиђа ова веб страница? Молимо их поделите. Хвала вам!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Молим вас помозите пројекту: Хвала вам!

Модификација:

фотографија 1 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 2 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 3 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 4 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 5 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 6 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 7 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 8 Ауто Ford Focus кабриолет
кабриолет
фотографија 9 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 10 Ауто Ford Focus купе
купе
фотографија 11 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 12 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 13 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 14 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 15 Ауто Ford Focus кабриолет
кабриолет
фотографија 16 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 17 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 18 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 19 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 20 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 21 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 22 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 23 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 24 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 25 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 26 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 27 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 28 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 29 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 30 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 31 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
  

3M Car Care UA © 2019-2020 3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила
3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила