Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата
(3 генерација 2011-2017)

фотографија 1 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 2 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 3 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 4 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 5 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 6 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 7 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 8 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 9 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 10 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 11 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 12 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 13 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 14 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 15 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 16 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 17 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 18 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 19 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 20 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 21 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 22 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 23 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 24 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 25 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 26 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 27 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 28 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 29 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 30 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 31 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 32 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 33 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 34 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 35 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 36 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 37 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 38 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 39 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 40 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 41 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 42 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 43 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 44 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 45 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 46 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 47 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 48 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 49 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 50 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 51 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 52 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 53 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 54 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 55 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 56 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 57 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 58 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 59 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 60 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 61 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 62 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 63 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 64 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 65 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 66 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 67 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 68 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 69 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 70 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 71 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 72 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 73 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 74 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 75 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 76 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 77 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 78 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 79 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 80 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 81 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 82 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 83 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 84 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 85 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 86 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 87 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 88 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 89 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 90 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 91 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 92 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 93 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 94 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 95 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 96 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 97 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 98 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 99 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 100 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 101 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 102 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 103 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 104 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 105 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 106 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 107 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 108 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)
фотографија 109 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017) фотографија 110 Ауто Ford Focus ST хечбек 5-врата (3 генерација 2011 2017)  
МаркаFord
МоделFocus
Генерација3 генерација 2011-2017
СериjaST хечбек 5-врата

Оперативни показатељи:

Резервна снаге630-1110 km
Убрзање до 100 км/ч6.5 sec
Потрошња горива на ауто-путу за 100 км5.6 литар
Потрошња горива у граду за 100 км9.9 литар
Потрошња горива у мешовитом циклусу за 100 км7.2 литар
Врста горивабензин
Марка бензинаЕвро БМБ 98
Екологични категоријеEURO V
Капацитет резервоара горива62 литар

Мотор:

Тип моторабензински (ото)
Капацитет мотора1999 cm3
Снага мотора250 hp
Тип убризгавањадиректно убризгавање
Тип пухалаТурбо
Максимални обртни момент360 N*m
Окрети максималног обртног момента2000-4500 RPM
Окрети највеће снаги5500 RPM
Ход клипа83.1 mm
Аранжман цилиндровлиниjски
Пречник цилиндра87.5 mm
Број вентила по цилиндру4
Број цилиндара4

Суспензиja (огибљење):

Предња суспензиjaнезависна суспезиja, ролл бар
Задња суспензиjaнезависна суспезиja, ролл бар, Полужна суспензиja, Мултилинк суспензија

Кочнице:

Предње кочницедиск кочнице, вентилисане
Задње кочницедиск кочнице

Трансмисија и управљање:

Пречник круга окретања11 m
Тип мењачамануелни
Степен преноса6
Погонпредњи

Каросерија:

Броj седишта5
Носивост588 kg
Међуосовинско растојање2648 mm
Клиренс115 mm
Точак задњи/предњи1554 / 1534 mm
Ширина1823 mm
Дужина4358 mm
Висина1484 mm
Пуна Маса2025 kg
Тежина зупчаника1437 kg
Капацитет пртљажника најмањи/највећи277-1062 литар

Да ли вам се свиђа ова веб страница? Молимо их поделите. Хвала вам!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Молим вас помозите пројекту: Хвала вам!

Модификација:

фотографија 1 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 2 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 3 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 4 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 5 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 6 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 7 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 8 Ауто Ford Focus кабриолет
кабриолет
фотографија 9 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 10 Ауто Ford Focus купе
купе
фотографија 11 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 12 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 13 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 14 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 15 Ауто Ford Focus кабриолет
кабриолет
фотографија 16 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 17 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 18 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 19 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 20 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 21 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 22 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 23 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 24 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 25 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 26 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 27 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 28 Ауто Ford Focus караван
караван
фотографија 29 Ауто Ford Focus лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 30 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
фотографија 31 Ауто Ford Focus хечбек
хечбек
  

3M Car Care UA © 2019-2020 3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила
3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила