Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата
(5 генерација [редизаjн] 2005-2010)

фотографија 1 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 2 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 3 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 4 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 5 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 6 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 7 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 8 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 9 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 10 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 11 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 12 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 13 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 14 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 15 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 16 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 17 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 18 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 19 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 20 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 21 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 22 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 23 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 24 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 25 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 26 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 27 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 28 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 29 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 30 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 31 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 32 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 33 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 34 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 35 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 36 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 37 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 38 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 39 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 40 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 41 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 42 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 43 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 44 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 45 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 46 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 47 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 48 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 49 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 50 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 51 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 52 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 53 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 54 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 55 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 56 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 57 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 58 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 59 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 60 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 61 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 62 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 63 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 64 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 65 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 66 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 67 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 68 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 69 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 70 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 71 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 72 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 73 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 74 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 75 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 76 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 77 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 78 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 79 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 80 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 81 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 82 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 83 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 84 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 85 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 86 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 87 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 88 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)   
МаркаFord
МоделFiesta
Генерација5 генерација [редизаjн] 2005-2010
СериjaST хечбек 3-врата

Оперативни показатељи:

Резервна снаге410-790 km
Убрзање до 100 км/ч7.2-8.2 sec
Потрошња горива на ауто-путу за 100 км5.7-8.3 литар
Потрошња горива у граду за 100 км10.4-11.1 литар
Потрошња горива у мешовитом циклусу за 100 км7.4-9.6 литар
Врста горивабензин
Марка бензинаЕвро Премијум БМБ 95
Екологични категоријеEURO IV
Капацитет резервоара горива45 литар

Мотор:

Тип моторабензински (ото)
Капацитет мотора1999 cm3
Снага мотора148-182 hp
Тип убризгавањадистрибуирано убризгавање
Доступност интеркулерапостоји
Максимални обртни момент190-200 N*m
Окрети максималног обртног момента3500-6000 RPM
Окрети највеће снаги6000-7000 RPM
Ход клипа83 mm
Аранжман цилиндровлиниjски
Пречник цилиндра87.5 mm
Број вентила по цилиндру4
Број цилиндара4

Суспензиja (огибљење):

Предња суспензиjaнезависна суспезиja, ролл бар
Задња суспензиjaполу-независна суспезиja, Опружна

Кочнице:

Предње кочницедиск кочнице, вентилисане
Задње кочницедиск кочнице

Трансмисија и управљање:

Пречник круга окретања10.3 m
Тип мењачамануелни
Степен преноса5
Погонпредњи

Каросерија:

Броj седишта5
Међуосовинско растојање2486 mm
Клиренс129 mm
Точак задњи/предњи1477 / 1444 mm
Ширина1685 mm
Дужина3922 mm
Висина1429 mm
Пуна Маса1590 kg
Тежина зупчаника1062-1090 kg
Капацитет пртљажника најмањи/највећи268-945 литар

Да ли вам се свиђа ова веб страница? Молимо их поделите. Хвала вам!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Молим вас помозите пројекту: Хвала вам!

Модификација:

фотографија 1 Ауто Ford Fiesta лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 2 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 3 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 4 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 5 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 6 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 7 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 8 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 9 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 10 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 11 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 12 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 13 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
  

3M Car Care UA © 2019-2020 3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила
3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила