Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата
(5 генерација [редизаjн] 2005-2010)

фотографија 1 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 2 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 3 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 4 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 5 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 6 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 7 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 8 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 9 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 10 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 11 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 12 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 13 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 14 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 15 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 16 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 17 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 18 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 19 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 20 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 21 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 22 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 23 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 24 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 25 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 26 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 27 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 28 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 29 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 30 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 31 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 32 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 33 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 34 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 35 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 36 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 37 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 38 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 39 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 40 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 41 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 42 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 43 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 44 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 45 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 46 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 47 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 48 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 49 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 50 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 51 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 52 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 53 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 54 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 55 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 56 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 57 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 58 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 59 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 60 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 61 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 62 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 63 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 64 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 65 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 66 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 67 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 68 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 69 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 70 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 71 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 72 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 73 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 74 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 75 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 76 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 77 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 78 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 79 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 80 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 81 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 82 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 83 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 84 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 85 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 86 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010) фотографија 87 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)
фотографија 88 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (5 генерација [редизаjн] 2005 2010)   
МаркаFord
МоделFiesta
Генерација5 генерација [редизаjн] 2005-2010
СериjaХечбек 5-врата

Оперативни показатељи:

Резервна снаге440-1180 km
Убрзање до 100 км/ч10.3-18.5 sec
Потрошња горива на ауто-путу за 100 км3.8-5.8 литар
Потрошња горива у граду за 100 км5.2-10.2 литар
Потрошња горива у мешовитом циклусу за 100 км4.4-7.4 литар
Врста горивабензин, дизел
Марка бензинаЕвро Премијум БМБ 95
Екологични категоријеEURO IV
Капацитет резервоара горива45 литар

Мотор:

Тип моторабензински (ото), дизел-мотор
Капацитет мотора1242-1596 cm3
Снага мотора59-100 hp
Тип убризгавањадистрибуирано убризгавање, комон рејл (common rail)
Доступност интеркулерапостоји
Максимални обртни момент99-204 N*m
Окрети максималног обртног момента1750-4000 RPM
Окрети највеће снаги4000-6000 RPM
Ход клипа75.5-88 mm
Аранжман цилиндровлиниjски
Пречник цилиндра71.9-79 mm
Број вентила по цилиндру4, 2
Број цилиндара4

Суспензиja (огибљење):

Предња суспензиjaнезависна суспезиja, ролл бар
Задња суспензиjaполу-независна суспезиja, Опружна

Кочнице:

Предње кочницедиск кочнице, вентилисане
Задње кочницебубањ кочница

Трансмисија и управљање:

Пречник круга окретања9.3 m
Тип мењачамануелни, роботизовани мењач, аутоматски
Степен преноса5, 4
Погонпредњи

Каросерија:

Броj седишта5
Међуосовинско растојање2486 mm
Клиренс140 mm
Точак задњи/предњи1464 / 1434 mm
Ширина1685 mm
Дужина3918-3924 mm
Висина1429 mm
Пуна Маса1530-1615 kg
Тежина зупчаника1049-1161 kg
Капацитет пртљажника најмањи/највећи284-947 литар
Дозволена маса2040-2515 kg

Да ли вам се свиђа ова веб страница? Молимо их поделите. Хвала вам!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Молим вас помозите пројекту: Хвала вам!

Модификација:

фотографија 1 Ауто Ford Fiesta лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 2 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 3 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 4 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 5 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 6 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 7 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 8 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 9 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 10 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 11 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 12 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 13 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
  

3M Car Care UA © 2019-2020 3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила
3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила