Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата
(6 генерација [редизаjн] 2013-2017)

фотографија 1 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 2 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 3 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 4 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 5 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 6 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 7 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 8 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 9 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 10 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 11 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 12 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 13 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 14 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 15 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 16 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 17 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 18 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 19 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 20 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 21 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 22 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 23 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 24 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 25 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 26 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 27 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 28 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 29 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 30 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 31 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 32 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 33 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 34 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 35 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 36 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 37 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 38 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 39 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 40 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 41 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 42 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 43 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 44 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 45 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 46 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 47 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 48 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 49 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 50 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 51 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 52 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 53 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 54 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 55 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 56 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 57 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 58 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 59 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 60 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 61 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 62 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 63 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 64 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 65 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 66 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 67 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 68 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 69 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 70 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 71 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 72 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 73 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 74 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 75 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 76 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 77 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 78 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 79 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 80 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 81 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 82 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 83 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 84 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 85 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 86 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 87 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 88 Ауто Ford Fiesta ST хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)   
МаркаFord
МоделFiesta
Генерација6 генерација [редизаjн] 2013-2017
СериjaST хечбек 3-врата

Оперативни показатељи:

Резервна снаге570-940 km
Убрзање до 100 км/ч6.9 sec
Потрошња горива на ауто-путу за 100 км4.8 литар
Потрошња горива у граду за 100 км7.9 литар
Потрошња горива у мешовитом циклусу за 100 км5.9 литар
Врста горивабензин
Марка бензинаЕвро БМБ 98
Екологични категоријеEURO V
Капацитет резервоара горива45 литар

Мотор:

Тип моторабензински (ото)
Капацитет мотора1596 cm3
Снага мотора180 hp
Тип убризгавањадистрибуирано убризгавање
Тип пухалаТурбо
Доступност интеркулерапостоји
Максимални обртни момент240 N*m
Окрети максималног обртног момента1600-5000 RPM
Окрети највеће снаги1500-5000 RPM
Ход клипа81.4 mm
Аранжман цилиндровлиниjски
Пречник цилиндра79 mm
Број вентила по цилиндру4
Број цилиндара4

Суспензиja (огибљење):

Предња суспензиjaнезависна суспезиja, ролл бар
Задња суспензиjaполу-независна суспезиja, Греда, Торзија греда, Торзија

Кочнице:

Предње кочницедиск кочнице, вентилисане
Задње кочницедиск кочнице

Трансмисија и управљање:

Тип мењачамануелни
Степен преноса6
Погонпредњи

Каросерија:

Броj седишта5
Носивост487 kg
Међуосовинско растојање2489 mm
Клиренс126 mm
Точак задњи/предњи1466 / 1466 mm
Ширина1764 mm
Дужина3969 mm
Висина1468 mm
Пуна Маса1575 kg
Тежина зупчаника1088 kg
Капацитет пртљажника најмањи/највећи290-960 литар

Да ли вам се свиђа ова веб страница? Молимо их поделите. Хвала вам!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Молим вас помозите пројекту: Хвала вам!

Модификација:

фотографија 1 Ауто Ford Fiesta лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 2 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 3 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 4 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 5 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 6 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 7 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 8 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 9 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 10 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 11 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 12 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 13 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
  

3M Car Care UA © 2019-2020 3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила
3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила