Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата
(4 генерација [редизаjн] 1999-2006)

фотографија 1 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 2 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 3 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 4 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 5 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 6 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 7 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 8 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 9 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 10 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 11 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 12 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 13 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 14 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 15 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 16 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 17 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 18 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 19 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 20 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 21 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 22 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 23 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 24 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 25 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 26 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 27 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 28 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 29 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 30 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 31 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 32 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 33 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 34 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 35 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 36 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 37 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 38 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 39 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 40 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 41 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 42 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 43 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 44 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 45 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 46 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 47 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 48 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 49 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 50 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 51 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 52 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 53 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 54 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 55 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 56 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 57 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 58 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 59 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 60 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 61 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 62 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 63 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 64 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 65 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 66 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 67 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 68 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 69 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 70 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 71 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 72 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 73 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 74 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 75 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 76 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 77 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 78 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 79 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 80 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 81 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 82 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 83 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 84 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 85 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 86 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006) фотографија 87 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)
фотографија 88 Ауто Ford Fiesta Хечбек 5-врата (4 генерација [редизаjн] 1999 2006)   
МаркаFord
МоделFiesta
Генерација4 генерација [редизаjн] 1999-2006
СериjaХечбек 5-врата

Оперативни показатељи:

Резервна снаге430-950 km
Убрзање до 100 км/ч10.9-19.5 sec
Потрошња горива на ауто-путу за 100 км4.2-6.2 литар
Потрошња горива у граду за 100 км6.5-9.4 литар
Потрошња горива у мешовитом циклусу за 100 км5-7.9 литар
Врста горивабензин, дизел
Марка бензинаАИ 92, Евро Премијум БМБ 95
Капацитет резервоара горива40-42 литар

Мотор:

Тип моторабензински (ото), дизел-мотор
Капацитет мотора999-1753 cm3
Снага мотора50-94 hp
Тип убризгавањаинjeктор, дистрибуирано убризгавање
Доступност интеркулерапостоји
Максимални обртни момент87-140 N*m
Окрети максималног обртног момента1900-4500 RPM
Окрети највеће снаги4000-5600 RPM
Ход клипа60-82 mm
Аранжман цилиндровлиниjски
Пречник цилиндра72-82.5 mm
Број вентила по цилиндру2, 4
Број цилиндара4

Суспензиja (огибљење):

Предња суспензиjaнезависна суспезиja, ролл бар
Задња суспензиjaполу-независна суспезиja, Опружна

Кочнице:

Предње кочницедиск кочнице, вентилисане
Задње кочницебубањ кочница

Трансмисија и управљање:

Пречник круга окретања10.3 m
Тип мењачамануелни
Степен преноса5
Погонпредњи

Каросерија:

Броj седишта5
Међуосовинско растојање2446-2448 mm
Клиренс140 mm
Точак задњи/предњи1429 / 1372-1384 mm
Ширина1634 mm
Дужина3833 mm
Висина1377 mm
Пуна Маса1435-1542 kg
Тежина зупчаника945-1050 kg
Капацитет пртљажника најмањи/највећи250-930 литар
Дозволена маса1935-2042 kg

Да ли вам се свиђа ова веб страница? Молимо их поделите. Хвала вам!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Молим вас помозите пројекту: Хвала вам!

Модификација:

фотографија 1 Ауто Ford Fiesta лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 2 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 3 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 4 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 5 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 6 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 7 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 8 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 9 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 10 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 11 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 12 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 13 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
  

3M Car Care UA © 2019-2020 3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила
3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила