Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата
(6 генерација [редизаjн] 2013-2017)

фотографија 1 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 2 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 3 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 4 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 5 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 6 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 7 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 8 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 9 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 10 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 11 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 12 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 13 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 14 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 15 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 16 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 17 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 18 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 19 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 20 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 21 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 22 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 23 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 24 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 25 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 26 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 27 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 28 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 29 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 30 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 31 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 32 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 33 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 34 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 35 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 36 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 37 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 38 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 39 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 40 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 41 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 42 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 43 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 44 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 45 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 46 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 47 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 48 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 49 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 50 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 51 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 52 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 53 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 54 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 55 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 56 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 57 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 58 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 59 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 60 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 61 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 62 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 63 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 64 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 65 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 66 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 67 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 68 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 69 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 70 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 71 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 72 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 73 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 74 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 75 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 76 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 77 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 78 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 79 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 80 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 81 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 82 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 83 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 84 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 85 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 86 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017) фотографија 87 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)
фотографија 88 Ауто Ford Fiesta Хечбек 3-врата (6 генерација [редизаjн] 2013 2017)   
МаркаFord
МоделFiesta
Генерација6 генерација [редизаjн] 2013-2017
СериjaХечбек 3-врата

Оперативни показатељи:

Резервна снаге360-1290 km
Убрзање до 100 км/ч9.4-16.9 sec
Потрошња горива на ауто-путу за 100 км3.1-5.8 литар
Потрошња горива у граду за 100 км3.8-9.5 литар
Потрошња горива у мешовитом циклусу за 100 км3.3-7.2 литар
Врста горивабензин, гас, дизел
Марка бензинаЕвро Премијум БМБ 95
Екологични категоријеEURO V
Капацитет резервоара горива34-42 литар

Мотор:

Тип моторабензински (ото), дизел-мотор
Капацитет мотора999-1596 cm3
Снага мотора59-125 hp
Тип убризгавањадиректно убризгавање, дистрибуирано убризгавање, комон рејл (common rail)
Тип пухалаТурбо
Доступност интеркулерапостоји
Максимални обртни момент105-200 N*m
Окрети максималног обртног момента1400-4500 RPM
Окрети највеће снаги3750-6300 RPM
Ход клипа76.4-88.3 mm
Аранжман цилиндровлиниjски
Пречник цилиндра71.9-79 mm
Број вентила по цилиндру4, 2
Број цилиндара3, 4

Суспензиja (огибљење):

Предња суспензиjaнезависна суспезиja, ролл бар
Задња суспензиjaполу-независна суспезиja, Греда, Торзија греда, Торзија

Кочнице:

Предње кочницедиск кочнице, вентилисане
Задње кочницедиск кочнице

Трансмисија и управљање:

Пречник круга окретања10.1 m
Тип мењачамануелни, роботизовани мењач
Степен преноса5, 6
Погонпредњи

Каросерија:

Броj седишта5
Носивост457-556 kg
Међуосовинско растојање2489 mm
Клиренс140 mm
Точак задњи/предњи1466 / 1466 mm
Ширина1722 mm
Дужина3969 mm
Висина1495 mm
Пуна Маса1520-1570 kg
Тежина зупчаника960-1110 kg
Капацитет пртљажника најмањи/највећи290-960 литар
Дозволена маса2045-2470 kg

Да ли вам се свиђа ова веб страница? Молимо их поделите. Хвала вам!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Молим вас помозите пројекту: Хвала вам!

Модификација:

фотографија 1 Ауто Ford Fiesta лимузина (седан)
лимузина (седан)
фотографија 2 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 3 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 4 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 5 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 6 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 7 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 8 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 9 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 10 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 11 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 12 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
фотографија 13 Ауто Ford Fiesta хечбек
хечбек
  

3M Car Care UA © 2019-2020 3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила
3mcarcare.com.ua
Избор Возила, Конфигуратор Возила